Met Beleid, voor het opstellen en uitvoeren van uw beleidsproject

Beleid ontwikkelen is 1, maar beleidsdoelen halen is 2. Onderweg komen overheden veel barrieres tegen, mensen of organisaties met een andere visie of projecten die tegengestelde doelen hebben. 

Met Beleid heeft ruime ervaring op het gebied van programma- en projectleiding.

Met Beleid heeft brede kennis van duurzaamheid-, milieu-, natuur- en waterbeleid. Niet alleen kent zij de nieuwste ontwikkelingen, maar ook kan zij adequaat relevante informatie verzamelen. Zij houdt haar kennis op peil via diverse informatiebronnen en contacten. Haar kwaliteiten liggen in het benaderen van partijen en deze te interesseren voor een gezamenlijke aanpak. Even de tijd nemen voor een goede omgevingsanalyse en het organiseren van een open tafelgesprek met partijen, levert later heel veel tijdwinst. Immers partijen die zich serieus voelen genomen, zullen zich niet meer contra opstellen.

Ook kunt u Met Beleid inschakelen om een project op te zetten en uit te voeren. Voorbeelden milieuco√∂rdinatie algemeen, europese aanbestedingen, opzetten duurzaamheidslening, subsidies voor groene daken of maatwerkadviezen, thermografische foto voor het zichtbaar maken van warmteverliezen van daken, duurzaamheidsprijs voor ondernemers, opzetten van een duurzaamheidsatelier voor het vergroten van het draagvlak voor duurzaamheid binnen de organisatie.

En dit project te leiden door ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.