Overzicht van projecten Met Beleid, uitgevoerd door drs. P.A.M. van der Kleij

Met Beleid is, met deze ruime ervaring bij de overheid, breed inzetbaar voor diverse overheden en non-profit-organisaties. Ziet u aanknopingspunten en wilt u een keer kennismaken?
Belt u dan of stuurt u een mail naar Met Beleid.

Wat heeft Met Beleid gedaan?

Kijk op: nl.linkedin.com/in/philippinevanderkleij

2016-2017

april 2017-december 2018 Vernieuwen duurzaamheidsbeleid gemeente Noordwijkerhout en duurzaamheidsdoelen opnemen in projecten. Duurzaamheidsbeleid samen met fusiepartner Noordwijk ontwikkelen.

augustus 2017 - februari 2018 Inbedding Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in de organisatie van de gemeente Leiden.

2012-2015

oktober 2015-maart 2017 Opstellen Duurzaamheidsprogramma en monitoringsplan gemeente Zoeterwoude.

maart 2014 - heden: strategisch adviseur Duurzaamheid en Klimaat gemeente Nijkerk: CO2-neutrale nieuwbouwwijk, begeleiding bodemenergieplan, energiecoöperatie, biomassavergisting, energetisch renoveren (regioprojectleider), Energie uit Zon (regioprojectleider), WijNijkerk participatie burgers en bedrijven, bijeenkomsten Zonnig Nijkerk, Zonnig Hoevelaken, Zon op Kerk, subsidieaanvraag Esco.

aug. 2014 - maart 2015: adviseur bodemenergie en geothermie provincie Limburg

april 2013: milieuco√∂rdinator gemeente Alphen aan den Rijn: klimaatatelier voor ambtenaren, fusiedocument voor fusie van 3 gemeenten op duurzaamheid, Europese aanbesteding nazorg stortplaats, instellen duurzaamheidslening, subsidieverordening groene daken en maatwerkadvies.

okt. 2011- heden bestuurslid MVO Heemstede